Artykuły spawalnicze

ELEKTRODY (ESAB, WMS SPAWMET)
Do spawania stali niskostopowych i niskowęglowych

 • RUTYLOWA,
 • RUTYLOWO-CELULOZOWA,
 • RUTYLOWO-ZASADOWA
 • RUTYLOWO-KWAŚNA

Do spawania stali kwasoodpornej

 • AUSTENITYCZNA
 • RUTYLOWA

Do napawania

 • ZASADOWA

Do spawania żeliwa

ELEKTRODY OTULONE
Do spawania metali nieżelaznych:

 • miedziane,
 • brązowe,
 • niklowe,
 • aluminiowe

DRUTY DO SPAWANIA
Do spawania niskowęglowych stali konstrukcyjnych w osłonie gazów ochronnych według klasyfikacji: SpG3s, SpG4s, G3Sil, G4Sil, SG2, SG3

Do spawania stali węglowych łukiem krytym lub spawania gazowego według klasyfikacji: SpG1, S1 (EN 440), S1 9DIN 8557

DRUTY DO SPAWANIA METODĄ TIG/MAG
Do spawania stali austenitycznych o bardzo niskiej zawartości węgla i stali niestabilizowanych lub stabilizowanych typu Cr-Ni .

SPOIWA I TOPNIKI DO LUTOWANIA
Spoiwa: miedziane, mosiężne, brązowe, niklowe, aluminiowe
Luty: cynowo-ołowiowe, cynowe, cynkowe, kadmowe, mosiężne
Topniki do lutowania miękkiego i twardego